Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Διαδικασία μετατροπής ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές

Ανακοίνωση για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές σύμφωνα με το ν. 4548/2018

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 27.06.19  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας με ονομαστικές  κατ’ εφαρμογή του ν. 4548/2018 εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 31.12.2019.

Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη διαδικασία καταγραφής των μετόχων της θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 του ν. 4548 / 2018. Ειδικότερα, για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους εγκαίρως για τις εξελίξεις επί του θέματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v