Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

      Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ. ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την  εταιρεία και για όλες τις θυγατρικές της για την χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021 που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v