Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου και σε συνέχεια της πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 19.201.568,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 48.003.921 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η καθεμία.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα αρχίσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2023. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v