Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Επιχειρηματικές εξελίξεις

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τη με αρ. 3 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του, την 24/7/2012, αποφάσισε τα εξής:

Α. Την επιλογή της εταιρείας GTECH/G2, του ομίλου Lottomatica, ως προτιμητέο στρατηγικό εταίρο για τη διάθεση των τυχερών παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου. Η επιλογή αυτή θα αποτελέσει ένα νέο, σημαντικό βήμα στην ιστορία της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς μέσω της επιδιωκόμενης σύστασης κοινοπραξίας με την GTECH/G2 θα προσφέρεται το σύνολο των υφιστάμενων παιχνιδιών της και στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μιας εκ των κορυφαίων εταιριών στην αγορά των διαδικτυακώς προσφερομένων τυχερών παιχνιδιών. Το κοινοπρακτικό σχήμα σκοπεύει να διεκδικήσει και άδειες για νέα παιχνίδια, τα οποία αναμένεται να αδειοδοτηθούν στο μέλλον από το Ελληνικό Δημόσιο.

Β. Ενέκρινε επίσης την τεχνική αξιολόγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για τον Τεχνολογικό Πάροχο του κεντρικού συστήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η διαγωνιστική διαδικασία θα προχωρήσει με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της Intralot, καθώς ο τεχνικός φάκελός της κρίθηκε επαρκής, σύμφωνος με τους όρους, τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v