Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπαριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 28/04/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 21/10/2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Παρασκευή 17/4/2015 μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,265 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 132,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v