Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία TRASTOR AEEΑΠ (Εταιρεία), σε απάντηση του με αριθμό 3410/07-10-2015 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το οποίο ζήτησε να σχολιαστεί δημοσίευμα της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και κατόπιν συνεννόησης με τον βασικό μέτοχό της, Τράπεζα Πειραιώς, γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Στο πλαίσιο επιδίωξης της ενδυνάμωσης και της διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της Εταιρείας, έγινε προσέγγιση Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω διάθεσης ποσοστού μετοχών το οποίο θα προσδιορισθεί σε συνάρτηση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει ορισθεί η Deloitte.

Η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και για κάθε ουσιώδη εξέλιξη θα υπάρξει σχετική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v