Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Εταιρεία Trastor ΑΕΕΑΠ ("Εταιρεία"), σε απάντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 3910/17.11.2015 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το οποίο ζήτησε να σχολιαστεί δημοσίευμα της εφημερίδας "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ", γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι αν και διερευνά πιθανές εναλλακτικές με στόχο την ανάπτυξη της Εταιρείας, ωστόσο δεν έχει εισέλθει σε συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση με την εταιρεία Intercontinental International ΑΕΕΑΠ.

Για κάθε ουσιώδη εξέλιξη η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v