Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Διευκρινήσεις για απόκτηση συμμετοχής στην Speedex

Σε συνέχεια της από 08.12.2017 ανακοίνωσης με την οποία η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην απόκτηση του 49,55% των μετοχών της SPEEDEX A.E. Ταχυμεταφορών και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

  • Το τίμημα της συναλλαγής χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, κατεβλήθει μετρητοίς στον πωλητή και το ύψος του ήταν τέτοιο ώστε δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στη ρευστότητα της εταιρείας
  • Η επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017 από την κατά 100% ενσωμάτωση της SPEEDEX θα είναι αμελητέα
  • Η SPEEDEX βρίσκεται στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί στις αρχές του 2018 και προβλέπει την έκδοση νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας το οποίο θα αντικαταστήσει υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες πιστώσεις.
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της SPEEDEX μεσοπρόθεσμα θα κατευθύνονται για αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων, οπότε δεν εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί σημαντικά η ρευστότητα της μητρικής
  • Η ανάληψη του management της SPEEDEX από τον Όμιλο Σφακιανάκη και η ενσωμάτωσή της στο επιχειρηματικό του πλάνο αναμένουμε ότι θα προσδώσει υπεραξία η οποία θα βελτιώσει εν καιρώ την οικονομική θέση του Ομίλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v