ΛΙΒΑΝΗΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/12/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 5 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,17% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

 

1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα τη θέση του θανόντος από 11 Σεπτεμβρίου 2019 Αντώνη Λιβάνη ως Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας να καταλάβει ο Δρ Θεμιστοκλής Λαζαρίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης ορίζεται και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, σε αντικατάσταση της Ηλέκτρας –Αικατερίνης Λιβάνη-Δρίλλια, καθώς πληροί τις προϋπόθεσης του άρθρου 44 του Ν 4449/2017, όντας Δρ οικονομολόγος, καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ειδίκευση στην εταιρική διακυβέρνηση.  

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου κατ΄άρθρο 44 του Ν 4449/2017, τα οποία είναι  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ως κάτωθι:

 1) Κουτούπης Ανδρέας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής,

2) Ευτύχιος Δασκαλάκης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

3) Θεμιστοκλής Λαζαρίδης- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ,ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής.

2. Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (4548/2018). Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού θα δημοσιευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v