ΕΥΑΘ: Ανακοίνωση μετάθεσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

H ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την μετάθεση ημερομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας από την 10.04.2020 στις 30.04.2020, λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζουν οι κανόνες δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης της εταιρίας εξαιτίας του COVID-19, με νέες διατυπώσεις δημοσιότητας (νέα πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν).

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2020
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ 30.04.2020
5. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 30.04.2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v