ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK,
Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι
εκπροσωπούντες 13.100.108 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,57% επί του
συνόλου των μετόχων της Εταιρείας. Ψήφισαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.100.108
μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,57% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι :
α) κάτοχος 10 μετοχών επί όλων των θεμάτων και
β) επί των θεμάτων 3,4 και 5 απείχαν μέτοχοι κάτοχοι 56.024 μετοχών

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα
θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν με ψήφους, ως άνω, οι κατωτέρω
αποφάσεις :


1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης
1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επιπλέον αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος
για τη χρήση 2019.


2) Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και η
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη.


3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019
(1.1.2019-31.12.2019) συνολικού ποσού Ευρώ 375.257 (μικτά).


4) Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία κατά την οποία
εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 άνευ υποδείξεων-παρατηρήσεων κατ’
άρθρο 112 Ν.2548/2018.


5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.20-31.12.2020) συνολικού ποσού Ευρώ
172.000 (μικτά).


6) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2020 και προεγκρίθηκε η αμοιβή της ποσού
Ευρώ 56.940 πλέον Φ.Π.Α.


7) Υπεβλήθη η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.


8) Αποφασίσθηκε, λόγω λήξης της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο
ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.


9) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του
Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της
Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του
Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο
κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v