Τζιρακιάν: Εκλογή ΔΣ και επιτροπής ελέγχου

Η εταιρεία ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 26 Αυγούστου 2020. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Απόσπασμα ΤΓΣ 26.08.2020 - Εκλογής νέου Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 26 Αυγούστου 2020. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιου συνεδρίασε την 26η Αυγούστου 2020 και αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόσπασμα πρακτικού Συγκρότησης ΔΣ σε σώμα και εκπροσώπηση 26.08.2020

Η εταιρεία ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 26 Αυγούστου 2020 καθώς και την εκλογή του Προέδρου της. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 26.08.2020

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v