Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE: Προαναγγελία ΓΣ

Γενική Συνέλέυση για τους μετόχους της εταιρείας «AVE Α.Ε.».

Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και

Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της μετατροπής 5.403.850 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Γ’ σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2 ο : Αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3 ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v