Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ματαιώθηκε σήμερα, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.836.308 μετοχές, ήτοι 16,34% επί του συνόλου των 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v