Μουζάκης: Εκτακτη ΓΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 23/09/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” καθώς και οι Εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθερίου
Μουζάκη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω , για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού κατωτέρω θεμάτος της Ημερήσιας....Διάταξης:
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
1. Εκλογή Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v