Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της , η Εταιρία Αφοι Ι & Β Λαδένης Α.Ε. “ MINERVA “ γνωστοποιεί την τροποποίηση της  ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Νέα ημερομηνία  ορίζεται η Τρίτη 16 Ιουλίου 2024.

Η  Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να  μεταβάλει την παραπάνω ηµεροµηνία, εφόσον ενηµερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό µε τροποποίηση του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v