Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Γνωστοποίηση σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν εκλογής των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σήμερα 07.06.19,

και την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο ενός  μη εκτελεστικού μέλους, η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το  ν. 4449/2017, θα αποτελείται από τους κ.κ. α) Κόκκινο Γεώργιο του Ανδρέα, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρο της επιτροπής Ελέγχου. β) Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και γ) Ιωάννης Κεφάλας, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου θα είναι τριετής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v