Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 29.07.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 29.07.2019 σε σώμα ως εξής:

Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, Αναπληρωτής του Προέδρου/Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v