Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:


- Νέστωρ Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
-΄Αλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Γιωτόπουλος, Εκτελεστικό μέλος
- Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος
- Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
- Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

- Αντώνιος Μούζας, Μη εκτελεστικό μέλος

- Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Μη εκτελεστικό μέλος

 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 16/6/2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v