ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Γνωστοποίηση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Η Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της 17/07/2020 , σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας  κας  Δάφνης Καλούδη , μέλος της Επιτροπής  Ελέγχου , τον κο Βασιλακόπουλο Χρήστο του Ιωάννη ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 , για να συμμετέχει , ως μέλος της νέας Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα εκλεγεί  από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της 17/07/2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v