Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική: Η νέα επιτροπή ελέγχου

H Εθνική Τράπεζα ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ότι σε συνέχεια της από 02/09/2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

• κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
• κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
• κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
• κ. Περικλής Δρούγκας, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v