Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON: Επιτροπή ελέγχου

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 24/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε την 24η/3/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v