Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA DEVELOPMENT: Αλλαγή διευθυντικών στελεχών

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την
ανάληψη καθηκόντων Chief Financial Officer (CFO) από τον κ. Χαράλαμπο Γκορίτσα. Σύμφωνα με τη νέα
οργανωτική δομή της Εταιρείας, ο CFO θα αναφέρεται στην Chief Operating Officer (COO) κα.
Κωνσταντίνα Καρατοπούζη.
Ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, με περισσότερα από 25 έτη προϋπηρεσίας,
στους τομείς Οικονομικού Σχεδιασμού (Financial Planning), Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Financial
Controlling) και σε άλλους τομείς της Οικονομικής Διεύθυνσης πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών.
Στο παρελθόν εργάστηκε ως Chief Financial Officer του Ομίλου Frigoglass, Pricing Director Europe καθώς
και Regional Commercial Finance Director για τον πολυεθνικό όμιλο Diageo ενώ κατείχε διάφορες
ανώτερες οικονομικές θέσεις στην The Coca-Cola Company, όπως αυτή του Integrated Performance
Management Director και του Regional Finance Director για τις περιοχές της Κεντρικής και Νότιας
Ευρώπης.
Ο κ. Γκορίτσας είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματος Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA από το ALBA.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v