Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Αντικατάσταση προϊστάμενου λογιστηρίου

Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ.αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , η ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε γνωστοποιεί ότι σύμφωνα , με το από 17/05/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της , αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου , κου Λιγνού Μιχαήλ του Ιωάννη , παραιτηθέντος οικειοθελώς , από τον κο Σβεστονώφ Δημήτριο του Αλεξάνδρου , Λογιστή Α΄ ΤΑΞΗΣ και στελέχους στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας επί 40 ετών .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v