Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ΔΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Μαΐου 2021, με πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία, η σύνθεση  του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 20.05.2021 πρώτη συνεδρίασή του, ως ακολούθως:

 

1. Γεώργιος Κρεμύδας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
 
2. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 
3. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, Πρώτος (Α) Εκτελεστικός Αντιπρόεδροςτου Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
 
4. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου και της Μαρίας, Δεύτερος (Β) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
 
5. Παναγιώτα Μαυρουδή του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
 
6. Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 
7. Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v