Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 20.05.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 20.05.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κ. Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου ως Πρόεδρος. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v