Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Η Επιτροπή Ελέγχου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε στις 20.05.2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέματα την συγκρότηση του σε σώμα, την παροχή αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχτηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κάτωθι μέλη Δ.Σ.:

Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Η εκλογή προέδρου τηςΕπιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της για την συγκρότησή της σε σώμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v