Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ...

ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι με τις κάτωθι  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της,  τοποθετήθηκαν  οι  Επικεφαλής των  Διευθύνσεων και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων, με θητεία  από 1-1-2023 έως 31-12-2025  ως εξής:

 Με την υπ΄αριθμό 539/1-12-2022 αποφασίστηκε :

1.      Η τοποθέτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, Παρθένας Θεοδωρίδου του Αντωνίου, ως προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης.

2.      Η τοποθέτηση των υπαλλήλων :

α) Νικολάου Αραμπατζή του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οργάνωσης.

β)  Δημητρίου Αλεξανδρή του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών.

γ) Γεωργίου Αγγέλου του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως προϊσταμένου της  Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής.

δ) Αλέξανδρου Μεντέ του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης.

ε), Σπυρίδωνος Λαζαρίδη του Αριστοτέλη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης.

στ) Γεωργίας Σερετούδη του Ρίζου, του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Χημικών, ως προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης.

ζ) Κωνσταντίνου Κωτούλα του Θεοδώρου, του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Χημικών Μηχανικών, ως προϊσταμένου της  Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης.

 Με την υπ΄αριθμό 589/22-12-2022 αποφασίστηκε :

Η τοποθέτηση των υπαλλήλων :

α) Μαρίας Γρηγοράσκου του  Κωνσταντίνου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ως προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

β) Κωνσταντίνου Μπέλλου του Ελευθερίου, του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικτύων Αποχέτευσης.

 Με την υπ΄αριθμό 593/22-12-2022 αποφασίστηκε :

Η τοποθέτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Μαρίας Σαμαρά του Πασχάλη, ως επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v