Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Σπύρου Στάμου στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, με ημερομηνία έναρξης 5 Φεβρουαρίου 2024. Ο κ. Στάμου έχει πολυετή ημεδαπή και διεθνή εμπειρία σε διάφορους κλάδους, με έμφαση στους τομείς της χρηματοοικονομικής στρατηγικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης διαθεσίμων, διαχείρισης ακινήτων, της εφοδιαστικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ΟΛΘ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v