Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022.

 

  • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021, με ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr ) την Τρίτη, 3 Μάϊου 2022.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

OIKONOMIKO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v