Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022...

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS Α.Ε., ενημερώνει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2022 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και εμπεριέχουν και τα Proforma Οικονομικά Αποτελέσματα, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί από την Εταιρεία στις 22.02.2023.

Η Εταιρεία αποσκοπώντας στην πληρέστερη κατανόηση αυτών, παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των Οικονομικών Αποτελεσμάτων καταρτισμένων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (εφεξής Δ.Π.Χ.Α.) και των Proforma Οικονομικών Αποτελεσμάτων (εφεξής Proforma):

 

Οικονομικά Αποτελέσματα

Proforma

 Δ.Π.Χ.Α.

Εξαγορές εταιρειών   (Netbull, Coleus, BYTE)

Περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα για όλο το οικονομικό έτος

Περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από την ημερομηνία απόκτησης

Μεταβίβαση εταιρειών (Three Cents)

Δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα τους και το κέρδος από την πώληση

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης.

Το κέρδος από την πώληση αυξάνει ισόποσα τα αποτελέσματα.

Λογιστικό αποτέλεσμα stock option

Δεν περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v