Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΗΡΕΥΣ: Ενημέρωση για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς των μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε

Δείτε την Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήματος στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ απο την εταιρεία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»

Ανακοίνωση

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v