Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

Ηεταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.»(εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από σήμερα 28/09/2022, το οποίο είχε ανασταλεί προς συμμόρφωση με το άρθρο 4 παρ.1 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.   

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία στις 27.09.2022, ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, κατέχει 224.713 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,6018% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v