Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Στεφανίδης Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Μεταλλουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 18.7.2019 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 18.7.2019 σε πώληση 2.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 23.616,26 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v