Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 142.130 μετοχών στον Δουλγεράκη Εμμανουήλ

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 23.10.2019 σε αγορά – εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 142.130 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 208.373,96

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v