Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μετοχικές μεταβολές (ορθή επανάληψη)

Η εισηγημένη εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει των άρθρων 9 και 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την από 23-11-2020 διορθωτική γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε την 26.11.2020 από την εταιρεία Prime Insurance Ltd ότι: η εταιρεία «PRIME INSURANCE COMPANY LTD», ελεγχόμενη από τον κ. Δημήτριο Κοντομηνά, ο οποίος ελέγχει μέσω πλειοψηφικού ποσοστού την εταιρεία «GOLVENVEIL LIMITED» η οποία ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας «RODARDO LIMITED» η οποία ελέγχει και έχει την πλειοψηφία της εταιρείας «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» πώλησε με έξω-χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 20/11/2020 535.000 (πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες) μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.".

Με την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» κατήλθε από 6,60% σε 1,79%, ήτοι κάτω του ορίου του 5%. Με την πράξη αυτή η εταιρεία κατέχει την 23/11/2020 199.035 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 1,79%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v