Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μετοχική μεταβολή

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L, σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου, στις 12/3/2021 και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την τελευταία συναλλαγή:

0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,00 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

7.858.571 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,5985 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L δήλωσε ότι είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κα. ¶ννα Μαρία Λουίζα Λάτση, η οποία και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Παρόμοια γνωστοποίηση έλαβε η Εταιρεία και από το φυσικό πρόσωπο κα. ¶ννα Μαρία Λουίζα Λάτση, η οποία επανέλαβε την ως άνω απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω του ελεγχόμενου από την ίδια μετόχου LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v