Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Μετοχικές μεταβολές

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 29/06/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), απέκτησε 280.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχε κατά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού 560.000 ευρώ. Από τις 28/06/2021 ο κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Aρι κατέχει συνολικά 448.100 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 14,70% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πριν την ανωτέρω μεταβολή, κατείχε το 11,03% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v