Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUALITY & RELIABILITY: Πώληση μετοχών από Lovatia Holdings

Σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, η QUALITY & RELIABILITY ABEE γνωστοποιεί ότι την 02/07/2021 ο κύριος Εμμανουήλ Ξιώνης εκπρόσωπος της εταιρείας LOVATIA HOLDINGS LIMITED μας ενημέρωσε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3556/2007 ότι την 29/06/2021 η εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED πραγματοποίησε πώληση μετοχών εκδόσεως της εταιρείας κατα την οποία επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και συγκεκριμένα του 3,158 % απο την προηγούμενη γνωστοποίησή της.

 

Η LOVATIA HOLDINGS LIMITED κατέχει 3.139.435 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,481% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v