Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROXX: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 25η /8/2021 οι κατωτέρω συναλλαγές επί των μετοχών της εταιρείας και μεταβολές ποσοστών των δικαιωμάτων ψήφου:  

  • Ο κ. Γιώργος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 2.033.763 μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 0,10€. Κατόπιν αυτού, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Γ. Πολίτη μεταβλήθηκαν και από 289.500 (1,96%) ανήλθαν σε 2.323.263 (15,71%).
  • Ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης, Μέλος Δ.Σ. της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη σε πώληση 2.033.763 μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 0,10€. Κατόπιν αυτού, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Α. Μπίλλη μεταβλήθηκαν  και από 3.875.903 (26,20%) κατήλθαν σε 1.842.140 (12,45%)».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v