ΓΕΚΕ: Μετοχικές μεταβολές

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,59% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας απέκτησαν την 31/08/2021 7.256 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και την 02/09/2021 1.490 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ώστε να κατέχουν 8.224.411 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,68% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v