Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ: Αγορά 458 μετοχών από Ανδρέα Γ. Καρέλια

Η Εταιρεία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.», με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.
3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας
(εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας),
αγόρασε την 26ην Οκτωβρίου 2021, 458 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας
130.072 Ευρώ, με μέση τιμή αγοράς 284 Ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v