Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.: Διάθεση Ιδίων Μετοχών...

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή του από 23/7/2021 «Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)» σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 6/7/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής από 12/4/2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 15/7/2022-9/8/2022 η διάθεση 5.549 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 8 δικαιούχους, συμπληρωματικά της εκτέλεσης του 2ου κύκλου του Προγράμματος.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα μεταξύ 6/10/2021-2/3/2022, με μέση τιμή κτήσης €7,9484 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 13.087 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,040% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v