Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Α.: Αναμένεται η απόφαση για υπόθεση Καρέλια

Πληροφορίες θέλουν να ανακοινώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα και αύριο, η απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση ΚΑΡΕΛΙΑ, ενώ μέσα στον μήνα τοποθετείται η έκδοση απόφασης για το γάλα.

Ε.Α.: Αναμένεται η απόφαση για υπόθεση Καρέλια
Ιδιαίτερα φορτωμένο είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία συνεχίζει να διερευνά σειρά σημαντικών υποθέσεων.

Πληροφορίες θέλουν να ανακοινώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα και αύριο, η απόφαση της Ολομέλειας για την υπόθεση ΚΑΡΕΛΙΑ, ενώ μέσα στον μήνα τοποθετείται η έκδοση απόφασης για το γάλα (οριζόντιες και κάθετες συμπράξεις).

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η κατάθεση εισήγησης για τα κατεψυγμένα καθώς και για την υπόθεση της FIAT.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την απόφαση για την υπόθεση Καρέλια, ο έλεγχος που διενεργήθηκε από την Επιτροπή αφορούσε στη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της καπνοβιομηχανίας στην υπ’ αριθ. 145/ΙΙ/2000 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της αίτησης των κ. Ε. Σπεντζάρη και Φ. Σπεντζάρη.

Παράλληλα αναμένεται η κατάθεση εισήγησης για την υπόθεση διανομής Τύπου, για την υπόθεση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, καθώς και για τις υποθέσεις των απορρυπαντικών και των καλλυντικών.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η διερεύνηση άλλων σημαντικών υποθέσεων, όπως είναι αυτή των εταιριών BP και SHELL και η υπόθεση των τραπεζών (διατραπεζικές προμήθειες).

Υπενθυμίζεται, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού με παλαιότερη απόφασή της, που είχε εκδοθεί στις 16 Μαΐου του 2000, είχε δεχθεί ότι οι από 20.11.1997 και 28.5.1998 καταγγελλόμενες από τον Ευστάθιο Σπεντζάρη πράξεις της Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. συνιστούσαν παράβαση του άρθρου 2α του ν.703/77, για το λόγο αυτό είχε επιβάλει στην Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. πρόστιμο 2.000.000 δραχμών για την παράβαση αυτή.

Η απόφαση υποχρέωνε δε την Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. να πωλεί και να παραδίδει τα προϊόντα καπνού που εισάγει, παράγει και αντιπροσωπεύει στον Ευστάθιο Σπεντζάρη, με τους αυτούς όρους που προμηθεύει τους λοιπούς διανομείς του Νομού Ηλείας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια αρνείτο να πωλήσει Ε. Σπεντζάρη τα προϊόντα της.

Σημειώνεται, ότι αν και είναι γενικά δεκτό ότι ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να επιλέγει ή να τροποποιεί το σύστημα διανομής των προϊόντων του, προκειμένου να βελτιώσει την θέση του στον ανταγωνισμό, στην εν λόγω υπόθεση η καταγγελλόμενη έδωσε, μετά την καταγγελία της, ελάχιστο περιθώριο χρόνου –μόλις μίας εβδομάδας- στον καταγγέλοντα, με τον οποίο συνεργαζόταν επί δεκαετίες, ενώ θα μπορούσε να του χορηγήσει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον έξι μηνών χωρίς προφανή ζημία της.

Η συμπεριφορά αυτή της Καπνοβιομηχανίας κρίθηκε τότε ότι συνιστά κατάχρηση της δημιουργηθείσας οικονομικής εξάρτησης του καταγγέλοντος από αυτήν.

Αλεξ. Γκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v