Κομισιόν: Με αργά βήματα η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα

Την ώρα που οι ευρωπαϊκοί δείκτες απασχόλησης δείχνουν πως η ανάπτυξη επανήλθε στην ΕΕ, η έκθεση της Κομισιόν δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού για την Ελλάδα. Με αργούς ρυθμούς η αύξηση της απασχόλησης.

Κομισιόν: Με αργά βήματα η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα

Κάτω από τα επίπεδα του 2008 παρέμεινε το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών από εργασία στην Ελλάδα, που παραμένει ουραγός στην αύξηση της απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενώ η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε την ανοδική της πορεία και το τρίτο τρίμηνο του 2017, και μάλιστα με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, η χώρα μας παραμένει «πρωταθλήτρια» στο ποσοστό ανεργίας, είτε πρόκειται για το γενικό σύνολο του πληθυσμού, είτε για τους νέους ή τους μακροχρόνια άνεργους, ενώ παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης.

Η τριμηνιαία επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, παρότι αποδεικνύει ότι «η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού Μαριάν Τίσεν, δείχνει ότι στη χώρα μας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, το εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει στάσιμο και κάτω από τα επίπεδα του 2008 ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται.

Αναλυτικά, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, το 73,4% των ανέργων στην Ελλάδα ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες. Το ίδιο τρίμηνο, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ (15,3%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (7,1%) και την Ιταλία (6,2%), αλλά και το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ «πολύ μακροχρόνιας ανεργίας», ήτοι ανεργίας άνω των 24 μηνών (11%).

Αλλά και η κατάσταση των νοικοκυριών, ενώ στο σύνολο της ΕΕ συνεχίζει να βελτιώνεται με ποσοστό ανάπτυξης περίπου 1,5% σε ετήσια βάση (κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την εργασία), η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν παρουσιάζει σταθερή τάση βελτίωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει κάτω από το επίπεδο του 2008 σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κροατία, αλλά και η Ολλανδία.

Σχετικά με την παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, η έκθεση επισημαίνει ότι βελτιώθηκε κατά 0,8% από το τρίτο τρίμηνο του 2016 έως το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (πάνω από 3% σε ετήσια βάση). Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας καταγράφηκε στην Ελλάδα (-0,8%) και την Πορτογαλία (-0,5%).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση δείχνει πως η απασχόληση έφτασε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με περισσότερους από 236 εκατομμύρια εργαζόμενους. Και η ανεργία μειώνεται με σταθερούς ρυθμούς. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους επιπλέον, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Μάλιστα, καταγράφονται θετικά στοιχεία και ως προς την ποιότητα της απασχόλησης, καθώς φαίνεται πως οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης εργασία ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση.

Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000, φτάνοντας τα 42,7 εκατομμύρια.

Στην ΕΕ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών παρουσίασε σταθερή αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας στο 72,3% το τρίτο τρίμηνο του 2017, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο κυμάνθηκαν από 58% στην Ελλάδα έως 82% στη Σουηδία.

Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ πλησιάζει τα προ της κρίσης επίπεδα με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 8,6 εκατομμύρια άτομα, μετά την κορύφωση που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2017, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2008.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus