Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα λειτουργήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Το μετασχηματισμό του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή τράπεζα περιγράφει το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Πού θα εστιάσει. Πως θα χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις. Θα συγκεντρώνει ρευστότητα και μέσω της έκδοσης ομολόγων.

Πώς θα λειτουργήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, προγραμματίζεται η δημιουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), αφού, όπως αναφέρεται στο Αναπτυξιακό Σχέδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας μετατροπής του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε αναπτυξιακή τράπεζα.

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό σχέδιο, η ΕΑΤ θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και των δημόσιων φορέων. Θα επικεντρωθεί σε ποιοτικά, στρατηγικά και καινοτόμα έργα, έργα στέγασης και υποδομών και έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ. Η ΕΑΤ θα παράσχει συμβουλές προς επιχειρήσεις σε χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και εμπειρία προς τον δημόσιο τομέα.

Για τη στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, θα εκδίδει τίτλους και θα συγκεντρώνει κεφάλαια και ρευστότητα. Η ΕΑΤ δεν θα λαμβάνει καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και θα επιδιώξει αρχικά έμμεση χρηματοδότηση. Θα έχει επίσης την δυνατότητα να παρέχει εγγυήσεις για τα δάνεια στα οποία συμμετέχει η Τράπεζα, ως πρωτογενής ή δευτερογενής οφειλέτης, για το σύνολο του δανείου ή για τμήμα αυτού.

Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΑΤ θα αποτελέσει εξέλιξη του ομίλου ETEAN. Ο όμιλος ETEAN θα αναδιαρθρωθεί, η διοικητική του ικανότητα θα ενισχυθεί και οι βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης της ΕΕ θα παρασχεθούν μέσω της τεχνικής βοήθειας από μια ευρωπαϊκή τράπεζα αναφοράς (benchmark).

Έτσι, θα δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης ο οποίος θα ενεργεί ως κεντρικός διαχειριστής κεφαλαίων και εγγυητής για τις ΜΜΕ. Η ΕΑΤ θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια που διαχειρίζεται σήμερα. Θα χρησιμοποιήσει επίσης υπάρχοντα κονδύλια από ιδρύματα εταίρους (π.χ. TANEO) και κεφάλαια των οποίων η διαχείριση υπάγεται στο ETEAN.

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΤ δεν θα εστιάζει στην λιανική τραπεζική και θα μπορεί επίσης να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις εμπορικές τράπεζες, τους ιδιώτες επενδυτές καθώς και άλλους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, είτε αυτοί υποστηρίζονται είτε όχι, εντός μιας προκαθορισμένης αρμοδιότητας, βάσει διαγεγνωσμένων αποτυχιών της αγοράς χωρίς να παραγκωνίζονται οι δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.

Τέλος, η Τράπεζα μπορεί να συγκεντρώνει ρευστότητα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και να εκδίδει ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές. Η συνεργασίες με ευρωπαϊκές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτιμάται ότι θα παρέχουν επιπλέον πόρους για τους σκοπούς της ΕΑΤ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v