Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερχεται νέο «κύμα» απλοποιήσεων στις αδειοδοτήσεις

Με γνωστοποίηση θα αδειοδοτούνται άλλες 206 μεταποιητικές δραστηριότητες. Έως τα μέσα Ιουνίου η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των απλοποιημένων διαδικασιών. Τι δηλώνει στο Euro2day.gr ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ερχεται νέο «κύμα» απλοποιήσεων στις αδειοδοτήσεις

Στο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στόχος του υπουργείου είναι η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, η προσέλκυση επενδύσεων και η αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης συμπληρώνεται από το νέο πλαίσιο ελέγχων και εποπτείας της αγοράς. Το βάρος των ελέγχων μετατοπίζεται στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Προστατεύεται έτσι πιο αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον, η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά και οι επιχειρήσεις από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η πλειονότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει ήδη υπαχθεί στο νόμο  4442/2016 για το νέο αδειοδοτικό καθεστώς, ενώ πάνω από το 90% θα έχει ενταχθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2018. Έως τότε, θα έχει ολοκληρωθεί η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων των λοιπών κλάδων μεταποίησης και των περιβαλλοντικών υποδομών, με την ψήφιση στη Βουλή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα ενσωματωθούν στο ν. 4442/2016.

Ειδικότερα για τη μεταποίηση, 206 οικονομικές δραστηριότητες θα ενταχθούν στο νέο απλοποιημένο αδειοδοτικό καθεστώς, ανεβάζοντας  τον συνολικό αριθμό τους σε 238.

Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση.

Δηλαδή, πέραν των τροφίμων και ποτών, όλες οι λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με την περιβαλλοντική κατάταξη, θα ενταχθούν και αυτές στο καθεστώς γνωστοποίησης.

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές υποδομές, για πρώτη φορά διαχωρίζονται από τις αμιγώς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς διαμορφώνεται ένα διακριτό, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, στο οποίο θα υπαχθούν οι σχετικές δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απλοποίησης της αδειοδότησης των περιβαλλοντικών υποδομών, έχουν εξεταστεί οι δραστηριότητες: παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομίας προχώρησε στη χαρτογράφηση όλων των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας (δηλαδή και των δραστηριοτήτων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του νόμου 4442/2016). Αφού κατέληξε στους τομείς που επιδέχονται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, συνεχίζει την προσπάθεια, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες να καλυφθούν από τη σημαντική μεταρρύθμιση.

Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι με το νόμο 4442/2016, οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους άμεσα, σε μία μόλις ημέρα και με μία απλή ηλεκτρονική διαδικασία, ενώ πριν, με το προηγούμενο σύστημα, χρειάζονταν κατά μέσο όρο 30 ημέρες για να πάρουν άδεια.

Ο ν. 4442/2016 απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης μετατοπίζοντας το βάρος στον εκ των υστέρων έλεγχο με την αξιοποίηση σύγχρονων διοικητικών εργαλείων, όπως η γνωστοποίηση και οι τεχνολογίες πληροφορικής. Επίσης, καταργεί ή απλουστεύει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έως αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει χρήση του πληροφοριακού συστήματος για τη γνωστοποίηση αδειοδότησης (Notify Business), από τον Ιούνιο του 2017 που ξεκίνησε τη λειτουργία του. Πρόκειται για την καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας αυτού του νόμου, λένε οι αρμόδιοι.

Οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται, στη βάση ανάλυσης κινδύνου (risk assessment) και διεθνών καλών πρακτικών (benchmarking), σε: α) δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου που ασκούνται ελεύθερα, β) δραστηριότητες μεσαίου κινδύνου, που τυπικά υπόκεινται σε απλή γνωστοποίηση και γ) δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, που υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση.

Έως σήμερα έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης για τις εξής κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων:

-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

-Θέατρα και Κινηματογράφοι

-Τουριστικά καταλύματα και Κολυμβητικές δεξαμενές

-Μεταποίηση τροφίμων και ποτών

-Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων

-Εκμετάλλευση μεταλλείων

-Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής 

Παράλληλα,  έχει εκδοθεί το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας (11 ΚΥΑ) για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και συγκεκριμένα: 

Με αφορμή τις προωθούμενες παρεμβάσεις, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δηλώνει στο Euro2day.gr τα εξής:

«Η ανάπτυξη της οικονομίας, με όρους βιωσιμότητας και δικαιοσύνης, απαιτεί πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Συνεχίζουμε τις θεσμικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, εστιάζοντας στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Ολοκληρώνουμε τη σημαντική μεταρρύθμιση για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα έχει ενταχθεί στο νέο αδειοδοτικό καθεστώς πάνω από το 90% των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο των ελέγχων της αγοράς, δημιουργώντας για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα απλό, συνεκτικό και σαφές πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των επιχειρήσεων. Αντιμετωπίζουμε τις χρόνιες ελλείψεις και παθογένειες, με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιομηχανία και διευκολύνουν τις επενδύσεις. Επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αναβαθμίζουν τις παραγωγικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v