Οριακή κάμψη του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο

Ο δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Ο εποχιακά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 14,5% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Οριακή κάμψη του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο

Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2010=100,0 και περίοδο αναφοράς το Α' τρίμηνο 2018, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α' τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 13,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ' τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 29,6% έναντι μείωσης 44,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α' τριμήνου 2017 με το Δ' τρίμηνο 2016.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ' τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 14,5 %.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus