Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Στο σύνολο της οικονομίας καταγράφεται παρουσίασε δηλαδή, αύξηση 1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 25,5% στην επιφάνεια και 35,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον Απρίλιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.058 οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αντιστοιχούν σε 248,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.164,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,5% στην επιφάνεια και κατά 35,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

* Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, τον ίδιο μήνα ήταν 1.048 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.157,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,1% στην επιφάνεια και κατά 38,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

* Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας ήταν 10 και αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 6,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2018, είναι 0,5%.

Η εικόνα σε βάθος 12μηνου

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2017 έως τον Απρίλιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.108 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.990,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.104,4 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4% στην επιφάνεια και κατά 18,6% στον όγκο.

* Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2017 - Απριλίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 16,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,2%.

* Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2017 (Πίνακας 5). Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 10,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2017.

 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus