Πιο γρήγορα οι επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για όσες υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Πιο γρήγορα οι επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις

Τέλος στις αιτήσεις για επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων βάζει η δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής απόφασης.

Η απόφαση ορίζει ότι «σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.

Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση φόρου εισοδήματος συνιστά αυτόματα και αίτηση επιστροφής, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v